De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

zaterdag 19 januari 2019

Vacature Master coördinator 24 / 32 uur

Master coördinator 24 / 32 uur
De Master coördinator draagt bij aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstig opleidingsprogramma, is verantwoordelijk voor de planning van het programma en de behandeling van toelatingsverzoeken van (internationale) studenten. De Master coördinator houdt nauw contact met de docenten van de programma's binnen en buiten de faculteit. De Master coördinator is een belangrijke koppeling tussen de opleidingsdirecteur, trackcoördinatoren, docenten en het Bureau Onderwijs Zaken (BOZ). Het informeren van studenten en een actieve rol bij de voorlichting horen hier vanzelfsprekend bij. De Master coördinator signaleert knelpunten en komt met verbetervoorstellen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van het onderwijsprogramma. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en aanleveren van stagecontracten. We zijn op zoek naar een Master coördinator met als hoofdfocus Industrial Design Engineering.
Lees verder

Online marketeer
Als online marketeer vertaal je de wervings-, voorlichtings- en bindingsactiviteiten gericht op potentiële bachelor- en masterstudenten naar een passende online aanwezigheid op 'owned' en 'paid' kanalen. Met online marketing als belangrijk onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie ben je medeverantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de wervingswebsites, traffic/lead generation en activiteiten ten behoeve van conversieverhoging via deze websites en social media. Contentcreatie, webredactie van de wervingswebsites, monitoring, evaluatie en optimalisatie behoren ook tot jouw takenpakket. De afdeling Marketing heeft samen met jou 3 online marketeers die samen met het Medialab van M&C werken aan projecten (advies en realisatie) rondom ontwerp, bouw van online functionaliteiten binnen de Universiteit Twente zoals de Campus app en Online Open Day.  Werkzaamheden Mede ontwikkelen en realiseren van een digital marketingplan met inzet van optimale online middelenmix. Denk hierbij...
Lees verder

Opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleidingen & Universitair Hoofddocent 32 uur per week
U geeft leiding aan de universitaire lerarenopleidingen: in casu de masteropleidingen tot eerstegraads docent in de bètavakken en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, samen met de educatieve minor Leren Lesgeven. Voorts ook de Pro-U activiteiten gericht op alle in het onderwijs werkzame docenten. U onderhoudt de contacten met onze partnerscholen en participeert in regionale en landelijke overlegorganen. Tevens verzorgt u onderwijs en bevordert en superviseert u onderzoek in dienst van docentprofessionalisering (bijv. vakdidactiek, onderwijsvernieuwing, inzet ICT-toepassingen). U krijgt veel ruimte voor de bevordering van de groei van de lerarenopleiding in kwantitatieve én kwalitatieve zin.
Lees verder