De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 4 januari 2019

Vacature Opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleidingen & Universitair Hoofddocent 32 uur per week

Opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleidingen & Universitair Hoofddocent 32 uur per week
U geeft leiding aan de universitaire lerarenopleidingen: in casu de masteropleidingen tot eerstegraads docent in de bètavakken en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, samen met de educatieve minor Leren Lesgeven. Voorts ook de Pro-U activiteiten gericht op alle in het onderwijs werkzame docenten. U onderhoudt de contacten met onze partnerscholen en participeert in regionale en landelijke overlegorganen. Tevens verzorgt u onderwijs en bevordert en superviseert u onderzoek in dienst van docentprofessionalisering (bijv. vakdidactiek, onderwijsvernieuwing, inzet ICT-toepassingen). U krijgt veel ruimte voor de bevordering van de groei van de lerarenopleiding in kwantitatieve én kwalitatieve zin.
Lees verder

(Junior) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 0,8 ? 1 fte
Ben je een (junior) FG die graag meedenkt en die strikt kan zijn wanneer het moet? Zet je je graag in voor een ambitieuze onderwijs- en onderzoeksinstelling? Solliciteer dan bij de Universiteit Twente naar de functie van (Junior) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 0,8 - 1 fte. Als FG voer je de wettelijke toezichthoudende taken voor de Universiteit Twente (UT) én het daar uit voorvloeiende beleid uit. Vanuit jouw kennis van wet- en regelgeving draag je bij aan het verder verbeteren van de privacyprocessen en het privacybewustzijn. Je adviseert over dit beleid. Je vervult een spilfunctie bij de afhandeling van meldingen in het kader van de meldplicht datalekken. De UT zoekt een FG die zich inzet om deze taken praktisch en nauwkeurig te vervullen. Context De UT vindt het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om de UT te laten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei...
Lees verder

BMS LAB senior technical project lead
The University of Twente is a university that stands for high tech, human touch. It is a university of entrepreneurship and technological innovation. At the same time, we acknowledge that problems and challenges in society are typically human, socially and institutionally driven. A social sciences faculty within a technological environment allows for unique opportunities in this landscape. At the BMS faculty (Behavioural, Management and Social sciences), technology meets life: we aim to set the agenda for education and research related to the current and future role of science and technology in our society. The BMS LAB fits seamlessly in this setting. We aim to be an outstanding behaviour and social sciences lab. We connect researchers and students by being a catalyzer for high standing and innovative research and education. BMS LAB is a focal point where high tech and human touch meet at a faculty-central place. Through an offer of high-quality infrastructure, services and...
Lees verder