De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 25 juni 2020

Vacature TOA

TOA

Voor onze HAVO-VWO locatie in Amersfoort zijn wij voor schooljaar 2020/2021 op zoek naar een TOA.

Practicum is een belangrijk onderdeel van de vakken biologie, natuur- en scheikunde, NLT en techniek. Het koppelen van theorielessen aan de praktijk vergroot niet alleen de motivatie van leerlingen, maar is ook belangrijk in het aanleren van onderzoeksvaardigheden en wetenschappelijk denken. Daarnaast is het een goed evaluatiemiddel.

Je werkzaamheden als TOA bestaan o.a. uit:

  • Het assisteren van docenten en begeleiden van leerlingen tijdens de praktijklessen van bovenstaande vakken;
  • Het ontwikkelen van nieuwe practica;
  • Het op orde houden van praktijklokalen en kabinetten;
  • Het voorbereiden van practica en het inkopen van klein materiaal;
  • Het schoonmaken van het laboratorium en het opruimen van de practica;
  • Klein regulier onderhoud aan instrumentarium van diverse secties kan ook tot je werkzaamheden behoren.
Lees verder

Onderwijsassistent

Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar tot en met 31-07-2021 op zoek naar een onderwijsassistent voor onze groepen 1 t/m 8 voor een werktijdfactor van 0,55. Werkdagen in overleg. 

  • Je bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
  • Je werkt met individuele kinderen en kleine groepjes en loopt hulprondes in de grote groep;
  • Je kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen;
  • Je houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar.

De Bron is een protestants christelijke basisschool in Wezep. De school telt momenteel ruim 220 kinderen en 15 leerkrachten. Momenteel bouwen we een geheel nieuwe school als onderdeel van een Integraal Kind Centrum. De Bron maakt deel uit van Stichting Cambium met zeven scholen in Heerde, Veessen, Hattem en Wezep.

De Bron is een school in ontwikkeling. We bouwen samen aan een school waarin leerlingen en leerkrachten actief betrokken zijn en via eigen inbreng tot optimale ontwikkeling komen. Hiervoor zijn we ons verder aan het ontwikkelen in doelgericht werken waarvan o.a. het portfolio leren een onderdeel is. Ook voor jou is in deze ontwikkeling een belangrijke rol weggelegd.

Lees verder