De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 23 september 2020

Vacature Universitair docent of docent beroepsethiek voor juristen in privaatrechtelijke context

Universitair docent of docent beroepsethiek voor juristen in privaatrechtelijke context
Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Afeling Privaatrecht
Lees verder

Student-assistent videocolleges ICTO FdR
Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Education Service Centre
Lees verder