De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 2 oktober 2020

Vacature 3 PhD students on interdisciplinary project involving Integrated Circuit Design, Computer Science and Mathem...

3 PhD students on interdisciplinary project involving Integrated Circuit Design, Computer Science and Mathematics
The Internet forms the backbone of today's economy and society. However, the energy consumption of the Internet is getting out of hand: it is projected to consume one fifth of global energy by 2025! This huge energy consumption also makes the Internet vulnerable to failures of its energy resources, for example due to low solar panel productions. Therefore, our goal in this collaborative project between Computer Science, Mathematics and Integrated Circuit Design (Electrical Engineering) is to make the Internet energy-efficient and resilient towards energy failures. Project descriptions We are looking for three PhD students in this interdisciplinary project who will work on one of the following related topics: PhD 1 (Computer Science) Focus is on the energy efficiency of wireless access networks, particularly WiFi and 5G. You will design and develop resource allocation algorithms for WiFi/5G networks to ensure high energy efficiency by finding the best operation parameters such as...
Lees verder

2 PhD positions PACOF (Predictive Avatar Control and Feedback)
We offer two four-year PhD positions funded by the University of Twente's Predictive Avatar Control and Feedback (PACOF) project. The scope of the project, consisting of three PhD students, is to enable natural robotic avatar-mediated interactions, including haptic feedback, in the presence of communication delays and disturbances. Applications of avatars are the core of modern robotics application and range from remote surgery over disaster response to home care. The project's focus lies on modelling the robot's environment and control, modelling of human intentions and building optimal control strategies for prediction and error compensation. One position (P1) focuses on automatically modelling the humans in the loop. The other position (P2) deals with establishing a mathematical framework based on profound tools, such as model predictive control and modern tracking approaches. A third position, on model-mediated telemanipulation control and SLAM-based VR building, has already...
Lees verder

Manager Integrale Veiligheid (1,0 fte)
De Universiteit Twente vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers veilig kunnen studeren en werken: sociaal, fysiek en digitaal. De afgelopen jaren is veel ge├»nvesteerd in de verschillende thema's van veiligheid. Goede samenhang tussen de verschillende veiligheidsthema's is cruciaal gebleken, daarom is er een plan voor integrale veiligheid opgesteld.". Met de genoemde investeringen en het plan voor integrale veiligheid is een goede basis gelegd. Nu is het zaak dat we integrale veiligheid verder uitbouwen en blijvend prioriteit geven. De Universiteit Twente is dan ook op zoek naar een ambitieuze Manager Integrale Veiligheid.  Er zijn 10 veiligheidsthema's binnen de universiteit benoemd: zoals fysieke beveiliging, informatiebeveiliging, sociale veiligheid en kennisveiligheid. Aan elk thema zijn adequate beheersmaatregelen gekoppeld. Die maatregelen willen we aantoonbaar naleven. Ook willen we de toekomst zo mogelijk steeds een stap voor zijn, door tijdig te doen wat nodig is....
Lees verder