De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 oktober 2020

Vacature Leerkracht onderbouw

Leerkracht onderbouw

Waar ga je werken? De Zaaier in Hattem is een school met ruim 250 kinderen en onderdeel van Florion. We willen werken en leven met de Bijbel als basis, vanuit een open houding. Daarin willen we de liefde van onze hemelse Vader voor ons laten doorklinken.

We geven onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen samen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn dienstbaar aan de brede ontwikkeling van het kind middels een coachende en sturende houding, waarbij betrokkenheid en eigenaarschap uitgangspunten zijn.

Wat ga je doen?
Dit schooljaar kom je in een kleutergroep 0/1, waar de komende maanden nog kinderen instromen. Je werkt samen met je onderbouwcollega's aan kwalitatief goed onderwijs. Daarbij staat een veilige leeromgeving centraal en werk je vanuit de kennis over hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen. Dat vertaal je naar betekenisvolle leersituaties waarin het spel leidend is.

Lees verder

Leerkracht Bovenbouw
Wegens zwangerschapsverlof van één van onze collega's op De Triangel hebben wij een vacature in onze bovenbouw unit 7/8 voor 2 dagen in de week. In de unit werk je samen met andere leerkrachten en onderwijsassistenten aan uitdagend onderwijs voor alle kinderen van de unit. Op De Triangel werken we aan betekenisvol, toekomstgericht onderwijs.

We bieden kinderen ruimte om onderzoekend, ontdekkend en met plezier te leren in een rijke leeromgeving. Liefde, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden. We werken met een enthousiast team, waarin ontwikkeling en leren van en met elkaar centraal staat. 

Lees verder